Screening the friendly way.
Zó kan het ook.

Of het nu gaat om nieuwe of bestaande werknemers, betrouwbaarheid is een must voor uw organisatie. En het liefst werkt u op basis van vertrouwen met uw personeel.

Ook wij gaan ervan uit dat uw mensen te vertrouwen zijn.
Wij vragen uw sollicitanten dan ook om een 'bevestiging' van hun integriteit.
Onze screening benadert uw kandidaten of werknemers dus op een vriendelijke wijze.

Screening verlaagt niet alleen risico's maar levert ook winst op!
Uw personeel werkt namelijk effectiever, gemotiveerder en heeft de juiste kwaliteiten. Tegelijkertijd beperkt u risico’s en worden uw kansen op langdurige en waardevolle werkrelaties vergroot.

De voordelen van screening

Wij bevestigen niet alleen de opgegeven kwalificaties van uw sollicitanten maar ook de betrouwbaarheid.
Zekerheid over kwaliteit en integriteit is op meerdere vlakken voordelig voor uw bedrijf .

VOORKOM FRAUDE

Betrouwbare werknemers gaan minder snel over tot het plegen van fraude.
Dit leidt niet alleen tot een financiële schadepost. Indien er sprake is van negatieve publiciteit rond het fraude-incident kan dit ook zorgen voor imagoschade.

WERVING EN SELECTIE

U steekt tijd en geld in uw werknemers. Bij bewezen ongeschiktheid moet er een nieuwe kandidaat komen.
Dit betekent een nieuwe sollicitatieprocedure, kosten voor opleidingstrajecten, juridische afhandeling en een hoop frustratie.

BEDRIJFSCULTUUR

Een veilige, betrouwbare werkomgeving in een gezonde bedrijfscultuur zorgt voor gemotiveerde en efficiënte medewerkers. Zij verwachten integere collega’s om zich heen die  de normen en waarden van uw bedrijf respecteren.

Meer info? bel of mail ons

Pre-employment screening

U bent op zoek naar de perfecte kandidaat voor uw vacature. Als u na enkele sollicitatierondes en gesprekken uw keuze heeft gemaakt lijkt alles in kannen en kruiken. Om helemaal zeker te zijn van uw zaak is een pre-employment screening een verstandige keuze.

WIE SCREENEN WIJ?

Voor vrijwel elke functie is een passende screening beschikbaar. Elke functie heeft namelijk een eigen risicoprofiel. Dit kunnen wij samen met u opstellen. Zo zal een medewerker van de klantenservice misschien een andere screening kunnen verwachten dan de nieuwe baas van de financiële afdeling. De basis screening kunt u voor alle functies laten doen, en voor de meer verantwoordelijke functies zijn uitgebreidere screenings beschikbaar. Wij raden u aan om voor alle functies een screening uit te voeren om de bedrijfscultuur over de gehele breedte zo integer mogelijk te maken en iedereen qua vertrouwen over dezelfde kam te scheren.

WAT SCREENEN WIJ?

Afhankelijk van het risicoprofiel van de functie waarop de kandidaat solliciteert wordt een passende screening uitgevoerd. Gaat uw nieuwe medewerker met kwetsbare personen werken? Of heeft hij of zij de beschikking over geldzaken of goederen? Er zijn meerdere profielen denkbaar. Voor alle functies geldt dat de basis screening wordt uitgevoerd.

Screening basis:
Identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning, adrescontrole, digitaal onderzoek, VOG en VOG-verklaring. 

Overige (afhankelijk van risicoprofiel):
CV controle, opleidingen en diploma’s, referentiecheck, financieel onderzoek, integriteitsverklaring, (integriteits)interview.

HOE SCREENEN WIJ?

Na uw aanvraag bepalen we samen met u het risicoprofiel van de functie waar u een kandidaat voor heeft of zoekt. Aan de hand hiervan stellen wij de screening samen.
Uw kandidaat krijgt vervolgens de inlogcodes toegestuurd waarmee hij of zij de benodigde vragen online kan invullen. Wij zorgen tevens voor de aanvraag van de VOG zodat uw sollicitant deze online kan bestellen.  Zonodig plannen wij met uw kandidaat een (integriteits)interview in.

IS DE SCREENING TOEGESTAAN?

Zeker. De screening wordt uitgevoerd door een erkend onderzoeksbureau met vergunning van het ministerie van justitie en veiligheid en voldoet aan alle wetgeving en richtlijnen zoals AVG, WPBR, de sollicitatiecode va en de ‘Nationale richtlijn pre-, in- en post-employmentscreening’.

HOE LANG DUURT DE SCREENING?

Over het algemeen kan de screening binnen enkele dagen afgerond zijn. Mocht er een gesprek plaats moeten vinden met uw kandidaat dan duurt het afronden van de screening iets langer, afhankelijk van de termijn waarop het gesprek kan plaatsvinden. Doorgaans is de VOG dan nog niet beschikbaar, u dient hiermee rekening te houden in uw afspraken met uw kandidaat.

ADVIES SCREENINGSBELEID

U heeft nog geen screeningbeleid of u twijfelt of u voldoet aan alle voorwaarden om veilig te kunnen screenen? Wij geven u graag advies over de stappen die u kunt nemen om een juridisch veilig en effectief beleid te implementeren!

ADVIES AANVRAGEN

Ik word gescreend. Wat kan ik verwachten?

U bent kandidaat voor een functie waarvoor een pre-employment screening onderdeel is van het sollicitatieproces. Dit kan op u overkomen als een ingrijpende gebeurtenis. Uw toekomstige werkgever wil een aantal dingen van u weten die u wellicht niet zomaar met iedereen deelt.
Het bedrijf waarbij u solliciteert wil deze dingen weten om het vertrouwen in haar medewerkers te bevestigen en een veilige werkomgeving te behouden.

Hier vindt u enkele antwoorden op veelvoorkomende vragen:

WAT WORDT ER GESCREEND?

Uw screening is aangepast aan de verantwoordelijkheden van de functie waarvoor u solliciteert.
De vragen die u worden gesteld zijn dus per persoon verschillend.  Voor elke functie wordt uw identiteit gecontroleerd. Dit is uw toekomstige werkgever volgens de wet verplicht. De kans is tevens groot dat wordt gecontroleerd of uw CV klopt. Heeft u ‘gaten’ in uw CV? Dan betekent dit niet direct dat er een probleem is. U krijgt altijd de mogelijkheid om een en ander toe te lichten in een gesprek.

WAT MOET IK ZELF DOEN VOOR MIJN SCREENING?

U wordt gevraagd enkele documenten en gegevens aan te leveren ter beoordeling. Naast uw identiteitsbewijs en uw CV kan dit, afhankelijk van de screening, bijvoorbeeld gaan om uw diploma’s, referenties, een VOG (verklaring omtrent gedrag) of een uittreksel van het BKR.
Tevens maakt het invullen van een vragenlijst onderdeel uit van de screening. Deze vragen kunt u online beantwoorden en zorgen voor een bevestiging van uw integriteit. Indien een persoonlijk gesprek onderdeel is van de screening wordt u daarvoor door ons uitgenodigd.

WORDEN MIJN GEGEVENS VERTROUWELIJK BEHANDELD?

Uiteraard. Onze screenings worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat is erkend door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verstrekt en volgens de regels van de AVG, de WPBR en de Privacygedragscode voor Particuliere Onderzoeksbureaus. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Contact

Bel ons gerust voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek over uw situatie. Ons nummer is 085-1307893
Per email kunt u ons  via info@personeelchecken.nl

Personeelchecken.nl is een initiatief van
Mas Nova Recherche.
Dit is een erkend onderzoeksbureau met een vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rijksweg 79
1411 GE Naarden 
kvk nr 32096779
pob nr 1654

Mas Nova Recherche

https://masnova.nl

CONTACT

Telefoonnummer:
085 – 130 7893

Email: info@personeelchecken.nl